Namibia - Jan 2016 https://www.skutchia.com/apps/photos/ Namibia - Jan 2016 Red-backed Shrike https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200890908 200890908 European Bee-eater https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200890910 200890910 Bradfield's Swift https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200890911 200890911 Bradfield's Swift https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200890913 200890913 Bradfield's Swift https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200890915 200890915 Burnt-neck Eremomela https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200890917 200890917 Burnt-neck Eremomela https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200890918 200890918 Familiar Chat https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200890919 200890919 Village Indigobird https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200890920 200890920 Greater Striped-Swallow https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200890921 200890921 Rattling Cisticola https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200890922 200890922 Tawny Eagle https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200890923 200890923 White-backed Vulture https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200890924 200890924 Groundscraper Thrush https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200890925 200890925 Verreaux's Eagle https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200890927 200890927 Pale-winged Starling https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200890928 200890928 European Honey-buzzard https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200890929 200890929 Pale-winged Starling https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200890931 200890931 Dragonfly sp https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200890933 200890933 Rufous-crowned Roller https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200890934 200890934 African Gray Hornbill https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891036 200891036 Banded Mongoose https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891037 200891037 Banded Mongoose https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891038 200891038 Bradfield's Swift https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891039 200891039 Red-backed Scrub-Robin https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891040 200891040 Dideric Cuckoo https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891041 200891041 Swallow-tailed Bee-eater https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891042 200891042 Rufous-crowned Roller https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891044 200891044 Rock Martin https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891045 200891045 Rock Martin https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891046 200891046 Rock Martin https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891047 200891047 White-breasted Sunbird https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891048 200891048 Common Buzzard https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891049 200891049 Black Kite https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891050 200891050 Black Kite https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891051 200891051 Tawny Eagle https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891052 200891052 Black-faced Babbler https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891053 200891053 Black-faced Babbler https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891054 200891054 Common Buzzard https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891055 200891055 Yellow-bellied Greenbul https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891056 200891056 Yellow-bellied Greenbul https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891057 200891057 Eurasian Hoopoe https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891059 200891059 Collared Lapwing https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891060 200891060 Buffy Pipit https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891063 200891063 Buffy Pipit https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891066 200891066 Buffy Pipit https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891068 200891068 Cape Starling https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891065 200891065 Wahlberg's Eagle https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891067 200891067 Swainson's Francolin https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891070 200891070 Swainson's Francolin https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891071 200891071 https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891072 200891072 Red-billed Francolin https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891073 200891073 Bateleur https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891074 200891074 Wattled Crane https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891076 200891076 Hippo https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891077 200891077 Wattled Crane https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891078 200891078 Yellow-billed Oxpeckers https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891079 200891079 Lilac-breasted Roller https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891080 200891080 Southern Yellow-billed Hornbill https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891081 200891081 Cape Starling https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891082 200891082 Red-billed Oxpecker https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891083 200891083 Red-billed Oxpecker https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891084 200891084 White-fronted Bee-eater https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891086 200891086 Red-billed Firefinch https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891087 200891087 Slaty Egret https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891089 200891089 Slaty Egret with Little Egret https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891090 200891090 White-backed Night-Heron https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891093 200891093 Blue-cheeked Bee-eater https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891095 200891095 Blue-cheeked Bee-eater https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891096 200891096 Pel's Fishing Owl https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891097 200891097 Pel's Fishing Owl https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891098 200891098 Pel's Fishing Owl https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891099 200891099 Plain Martin https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891100 200891100 Plain Martin https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891101 200891101 African Marsh Harrier https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891102 200891102 African Marsh Harrier https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891104 200891104 African Marsh Harrier https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891105 200891105 Southern Carmine Bee-eater https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891106 200891106 Southern Carmine Bee-eater https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891107 200891107 Red-crested Bustard https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891109 200891109 Red-crested Bustard https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891111 200891111 Blue Crane https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891112 200891112 Blue Crane https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891113 200891113 African Quailfinch https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891114 200891114 African Quailfinch https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891115 200891115 Red-capped Lark https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891116 200891116 Caspian Plover https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891117 200891117 Double-banded Courser https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891119 200891119 Temminck's Courser https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891120 200891120 Sabota Lark https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891123 200891123 Sabota Lark https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891122 200891122 Scaly Weaver https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891124 200891124 Double-banded Courser https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891125 200891125 White-quilled Bustard https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891126 200891126 Lesser Kestrel https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891127 200891127 Cape Crow https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891128 200891128 African Pipit https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200901495 200901495 Namaqua Sandgrouse https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891129 200891129 Pale Chanting-Goshawk https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891130 200891130 er, Lions https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891131 200891131 https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891132 200891132 Golden-breasted Bunting https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891133 200891133 Kori Bustard https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891134 200891134 Kori Bustard https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891135 200891135 Red-capped Lark https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891136 200891136 Red-capped Lark https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891137 200891137 Blackbacked Jackal https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891138 200891138 Capped Wheatear https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891139 200891139 Social Weaver https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891140 200891140 Secretary-bird https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891141 200891141 Secretary-bird https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891142 200891142 Secretary-bird https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891143 200891143 Greater Kestrel https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891144 200891144 Ovambo Sparrowhawk https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891145 200891145 Gemsbok https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891146 200891146 Zebra https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891147 200891147 Zebra https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891148 200891148 Zebra https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891149 200891149 Gemsbok https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891150 200891150 Zebra https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891151 200891151 Social Weaver https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891152 200891152 African Harrier-Hawk https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891153 200891153 African Harrier-Hawk https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891154 200891154 Lion https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891155 200891155 Secretary-bird https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891157 200891157 Lark-like Bunting https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891159 200891159 Karoo Long-billed Lark presumed on range - c35 KM northeast of Spitzkoppe https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891160 200891160 Karoo Long-billed Lark presumed on range - c35 KM northeast of Spitzkoppe https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891163 200891163 Karoo Long-billed Lark presumed on range - c35 KM northeast of Spitzkoppe https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891165 200891165 Karoo Long-billed Lark presumed on range - c35 KM northeast of Spitzkoppe https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891166 200891166 Rueppell's Bustard https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891167 200891167 Karoo Long-billed Lark presumed on range - Spitzkoppe https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891168 200891168 Karoo Long-billed Lark presumed on range - Spitzkoppe https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891169 200891169 Karoo Long-billed Lark presumed on range - Spitzkoppe https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891170 200891170 Mountain Wheater https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891171 200891171 Rock Kestrel https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891172 200891172 Spike-heeled Lark https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891174 200891174 Spike-heeled Lark https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891173 200891173 Damara Tern https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891175 200891175 Damara Tern https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891176 200891176 White-fronted Plover https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891177 200891177 White-fronted Plover https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891178 200891178 Hautlaub's Gull https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891182 200891182 Hautlaub's Gull https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891180 200891180 Greater Flamingo https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200897251 200897251 Greater Flamingo https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891183 200891183 Greater Flamingo https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891184 200891184 Black-bellied Plover https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891185 200891185 Curlew Sandpiper https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891186 200891186 Curlew Sandpiper https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891187 200891187 Little Stint https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200897254 200897254 Chestnut-banded Plover https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891189 200891189 Lesser Flamingo https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891190 200891190 Lesser Flamingo https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891191 200891191 Cape Teal https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891192 200891192 Cape Teal https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891193 200891193 Cape Wagtail https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891195 200891195 Common Waxbill https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891197 200891197 Greater Striped-Swallow https://www.skutchia.com/apps/photos/photo?photoID=200891198 200891198